Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

anakarenina
07:56
0046 fc5d 500
anakarenina
07:55
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
anakarenina
07:55
Najgorsza nie jest nienawiść czy nieodwzajemnione uczucie, a obojętność. Kiedy już nie czekasz, nie zerkasz, nie myślisz, nie analizujesz, nie szukasz przypadków, nie tworzysz scenariuszy. Najgorszy jest moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że miłość nie jest dla Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaperfectsense perfectsense
anakarenina
07:54
7598 ea6f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
anakarenina
07:53
6403 a009
Reposted frommiischa miischa viahormeza hormeza

February 12 2020

anakarenina
17:50
1831 8137 500
Reposted fromowca owca viahormeza hormeza
anakarenina
17:49
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
anakarenina
17:49
Wolisz być z kimś, kto naprawdę cię słucha, czy zaledwie słyszy?
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
anakarenina
17:49
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
17:48
anakarenina
17:47
3357 5061
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
anakarenina
17:47
3348 40a4 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
anakarenina
17:47
3345 64c9 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
anakarenina
17:44
2142 9cf3 500

February 08 2020

anakarenina
20:28
5033 e3af 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
anakarenina
20:27
5031 9cf0
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
anakarenina
20:27
"A co do miłości, to pamiętaj, że ukochanej osoby do niczego nie wolno zmuszać. Naturalne dla każdego z nas jest pragnienie, żeby kochany człowiek chciał tego, czego my chcemy; tak jak naturalne jest przekonanie, że wiemy, co jest dla niego dobre – ale trzeba hamować te naturalne odruchy, trzeba pozwolić ukochanej osobie żyć własnym życiem. Nie mamy większych praw wobec ludzi, których kochamy, niż wobec obcych."
- John Irving "Regulamin tłoczni win"
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
anakarenina
20:27
Jest tyle pięknych i dobrych miejsc w życiach. Chcę je widzieć. 
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
anakarenina
20:27
Oczyszczam się. 
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
anakarenina
20:23

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl